Rozbor diela

VÁCLAV HAVEL

Informácie o autorovi:

- narodený r. 1936 (+ 2011) v bohatej rodine, túžba po rovnosti s ostatnými.

- problémy so získaním vyššieho vzdelania, chemický laborant, večerné gymnázium.

- pôsobil v divadle Na zábradlí, absolvent DAMU. Potom pivovarský robotník.

- vo väzení kvôli Charte 77.

- intenzívna spoločenská činnosť v 80. rokoch. Po roku 1989 prezidentom.

Diela: Záhradní slavnost, Audience

Zahradní slavnost

(napísaná r.1963), absurdná dráma, satirická groteska/komédia

Hlavné postavy + ich charakteristika:
- manželia Oldřich a Božena Pludkovci, synovia Hugo a Petr = typická česká rodina strednej vrstvy (zásada do ničoho sa nepliesť, konkrétne neprejaviť vlastný názor, využiť situáciu vo svoj prospech, získať výhody (Petr, buržoázny intelektuál, čierna ovca a hanba rodiny)

- postavy s mocou rozhodovať - FUNKCIONÁRI - pracovník Otváracej služby, Plzák, jej riaditeľ, tajomník, vplyvný muž „v pozadí“ Kalabis (otcov spolužiak zo SŠ) - karikatúry rôznych variantov spoločenskej prispôsobivosti.

Hugo Pludek predurčený k tomu, aby dosiahol kariéru, dostane presné inštrukcie, jeho reč a správanie sa dokonale prispôsobí vytýčenému cieľu; je z programovo prispôsobivej rodiny, preberá názory otca, dovršuje ich, až sa zbaví posledných znakov svojej osobnosti. Získaním lepšieho postavenia si osvojil potrebné praktiky a zmenil sa tak dokonale, že ho ani vlastní rodičia nepoznajú.
Základná téma je postavená na metafore šachovej partie; Hugov život prechádza celou drámou akoby hral šachovú partiu, Hugo na jednej strane úplne vyhral, dosiahol likvidáciu Likvidačného úradu aj Otváracej služby a nahradil ich Komisiou pre začatie aj likvidovanie, ale tiež úplne prehral (hrá na oboch stranách šachovnice) - totálnou adaptáciou stratil sám seba, svoju identitu.

Autorov zámer:
Absurdná hra o život, o spoločenskom postavení, o prestíži; strach znemožňuje normálne myslenie, úsilie prispôsobiť sa spoločenskej norme za cenu straty vlastnej identity; kritika morálneho úpadku československej spoločnosti 60. rokov, byrokratického mechanizmu, nebezpečenstvo bezhlavej prispôsobivosti

Špecifické výrazové prostriedky:
- kumulovanie a opakovanie nič nehovoriacich fráz (dobový slovník funkcionára), nezmyslov o nezmysloch, využité výroky a slogany z tradičného kultúrneho povedomia

- bezobsažné myšlienky ; jazyk tak plní opačnú funkciu, ako je mu vlastné - ľudia sa nemôžu dorozumieť

- príslovia, porekadlá v ironickom vyznení;

- niektoré repliky sú v slovenčine, ruštine;

Kompozícia: dej je rozdelený do štyroch dejstiev

Stručný dej: manželia Oldřich a Božena so svojimi synmi Hugom a Petrom, patria k typickým predstaviteľom strednej vrstvy. Hugovi má dopomôcť ku kariére bývalý otcov spolužiak Kalabis. Odchádza za ním na záhradnú slávnosť Likvidačného úradu. Svojou rečníckou zručnosťou ohromí pracovníka Otváracej služby Plzáka, dokonale zmätie tajomníka i riaditeľa inštitúcie. Celá spletitá situácia nakoniec vyústi do toho, že je Hugo menovaný za vedúceho Likvidačného úradu a poverený úlohou zrušiť Otváracie služby, potom vybudovať nový úrad - Ústrednú komisiu pre začatie a likvidovanie. Hugo sa dokonale prispôsobuje okoliu. Pokojne stráca svoje bývalé "ja", oplýva prázdnymi slovami, neosobnými frázami atď. Stáva sa iným človekom, nemôžu ho spoznať ani vlastní rodičia.

1. dejstvo
Dej sa odohráva u Pludkovcov doma. Rodičia spolu s ich synom Hugom čakajú na Pludkovho bývalého spolužiaka Kalabisa, ktorý by mal Hugovi dohodnúť prácu na Likvidačnom úrade.
Čakajú na neho celý deň, ale napriek tomu nepríde. Miesto seba posiela telegram s odkazom, že Hugo sa má ešte v ten deň dostaviť na Záhradnú slávnosť Likvidačného úradu, kedy by mohli prerokovať Hugov možný nástup do zamestnania.

2. dejstvo
Hugo prichádza na záhradnú slávnosť, kde ho vítajú Tajomník a Tajomníčka, s ktorými začne rozhovor. Počas hovoru občas príde a odíde kolega Plzák s nejakou témou na rozhovor. Dejstvo končí tým, že počas rozhovoru vyplynie, že je Otvárací úrad v likvidácii a postavy odchádzajú, aby likvidáciu nezmeškali.

3. dejstvo
Hugo rieši svoj ​​nástup do zamestnania s riaditeľom Otváracej služby, ktorá je práve v likvidácii. Dej sa zamotá, až z rozhovoru vyplynie, že v likvidácii je aj Likvidačný úrad a že to celé má na starosť Hugo.

4. dejstvo
Dej sa odohráva opäť u Pludkovcov doma. Rodičia vedú nezáväzný rozhovor, počas ktorého prichádza Hugo. Rodičia ho ale nespoznávajú. Rieši sa otázka, ohľadom Likvidačného úradu, ktorý je v likvidácii. Dej sa dovŕši tým, že ich slúžka Amálka oznamuje rodičom, že si bude brať ich druhého syna Petra.

Kniha je písaná formou dialógu. Autor používa dlhé nezrozumiteľné súvetia, občas aj slová, ktoré neexistujú, cudzie slová, dlhé zloženiny slov.

Celé dielo je postavené na absurdite, preto niektoré vety a odpovede nedávajú zmysel. Žiadny opis v knihe nie je rozvinutý, len dialógy. Objavuje sa tu veľký počet prázdnych viet a prejavov, ktoré bývajú úplne odklonené od témy.