Samo Chalupka: Mor ho!

Rozbor diela s ukážkami nájdete tu: Chalupka_Mor_ho_rozbor.pdf (357,4 kB)

Zdroj: M. Caltíková: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry A