Sofokles: Antigona

Rozbor diela s ukážkami nájdete v danom dokumente.

Antigona_rozbor.pdf (1 MB)

Zdroj: M. Caltíková: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry A