Epos o Gilgamešovi

Rozbor diela s ukážkami nájdete v nasledujúcom dokumente.

Epos o Gilgamešovi.pdf (645,3 kB)

Zdroj: M. Caltíková: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry A