I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

Rozbor diela s ukážkami nájdete v danom dokumente.

kým kohút nezaspieva_rozbor.pdf (581,2 kB)

Zdroj: M. Caltíková: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry D