Ladislav Mňačko: Ako chutí moc

Odkazy na dielo:

1. časť: mnacko_1_10.pdf (7,1 MB)

2. časť: mnacko_11_18.pdf (6,6 MB)