Moravsko-panónske legendy

Rozbor diela nájdete tu: Moravsko-panónske legendy_rozbor.pdf (864,3 kB)

Nemusíte si ho naštudovať celé, stačí ho vedieť informatívne.