Nové!!!                                                                                                                                            Tézy na maturitu zo SJL

Prehľad jednotlivých maturitných zadaní si môžete stiahnuť tu: Tézy na maturitu zo SJ1.docx (26829)

Veľa síl do učenia!

 

Poézia a próza po r. 1945

poézia po 1945.pdf (1539064)
próza po 1945.pdf (910313)
 

Literatúra

Vypracovaná teória literatúry na základe cieľových požiadaviek. 

Kliknite na:kniznica-sgzp.webnode.sk/pomoc-maturantom/literarna-zlozka/

Verím, že vám pomôže.

Literárne obdobia

Chronologický prehľad jednotlivých literárnych období so stručnou charakteristikou nájdete tu: chronologicky prehlad.pdf (88,3 kB)

Zdroj: www.ssag.sk/SSAG%20study/SJL/chronologicky%20prehlad.pdf

Zoznam autorov a diel k maturite - povinní autori a diela zo ŠVP a ŠkVP

                                

 Poézia/Lyrika

Konštantín: Proglas

Moravsko-panónske legendy

H. Gavlovič: Valaská škola...

J. Kollár: Predspev - Slávy dcera

S. Chalupka: Mor ho!, Turčín Poničan

A. Sládkovič: Marína – podľa vlastného výberu

J. Botto: Smrť Jánošíkova, Žltá ľalia

I. Krasko: Nox et solitudo - Otcova roľa, Plachý akord, Topole

 J. Smrek: Cválajúce dni, Básnik a žena

R. Dilong: básne Orodovnica, Tulák

M. Válek: Nite, Jablko

M. Rúfus: Ľudstvo, Žene

J. Urban: Voda, čo ma drží nad vodou, Minúta poézie (Dnes nie je Mikuláša)

Ch. Baudelaire: Kvety zla - báseň Mrcina

J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu...

Kamil Peteraj: Balada o poľných vtákoch

Daniel Hevier: Jeden kabát, jedna koža, jedna tvár

 

Próza/Epika

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

Dom v stráni

J. G. Tajovský: Maco Mlieč

B. S. Timrava: Ťapákovci

J. C. Hronský: Jozef Mak

D. Chrobák: Drak sa vracia

A. Bednár: Kolíska

L. Mňačko: Ako chutí moc

D. Dušek: Kufor na sny (Pes)

D. Mitana: Psie dni, Nočné správy

E. M. Remarque: Na západe nič nového

A. S. Puškin: Eugen Onegin, Kapitánova dcéra

J. D. Salinger: Kto chytá v žite

Epos o Gilgamešovi

E. Hemingway: Starec a more

Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier...

D. Tatarka: Démon súhlasu

M. Urban: Živý bič

Dostojevskij: Zločin a trest

Tolstoj: Anna Kareninová

P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena

M. Figuli: Tri gaštanové kone

V. Hugo: Chrám Matky Božej...

G. Vámoš: Editino očko

H. de Balzac: Otec Goriot

F. Kafka: Premena

Charlotte Brönteová: Jana Eyrová

 

Dráma

J. Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

J. G. Tajovský: Statky-zmätky

I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

M. Lasica – J. Satinský: Soirèe

Sofokles: Antigona

W. Shakespeare: Hamlet

Molière: Lakomec

Eugéne  Ionesco: Plešivá speváčka

S. Becket: Čakanie na Godota

Václav Havel: Zahradní slavnost