Termín maturít

09.09.2018 21:35

Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

  • 12. marca 2019 (utorok) –  slovenský jazyk a literatúra,
  • 13. marca 2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, 
  • 14. marca 2019 (štvrtok) – matematika.

Termín internej časti maturitnej skúšky bude v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Presný termín sa stanoví neskôr.