Pravidlá slovenského pravopisu

16.10.2012 18:34

Pridávam link na textovú časť Pravidiel slovenského pravopisu. Nájdite si kapitolu o písaní veľkých písmen.

www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf