Maturitná skúška

06.03.2016 20:20

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

- slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca 2016 (utorok),

- anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk dňa 16. marca 2016 (streda),

- matematika dňa 17. marca 2016 (štvrtok).

Termín internej časti maturitnej skúšky (ústnych maturít) bude v čase od 29. mája do 30. mája 2016.